Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127023273 ЕТ "МАЛОРИ-С-СЛАВКА БЛЪСКОВА"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "Съединение" № 45, вх. 8, ет. 1, ап. 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на Общинско сoциално предприятие "Благоустрояване и озеленяване" BG051PO001-5.1.02-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз