Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131263819 ЕТ Велв - Анелия Велева
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София софия, ул. родопски извор бл. 228А ет. 18 ап. 80
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване качеството на работата на персонала в хотел "Самоков" к.к. Боровец BG051PO001-2.1.01-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз