Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160097211 ,,Зонк Одит" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, ул.,,Крали Марко" № 25-27, ет. 4, ап. 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединие от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, област Пловдив - ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227 BG161PO001-4.1.04-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз