Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131174637 "Дизайн - Д" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Енос" 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "П.Хилендарски" и ОДЗ "Вяра, надежда и любов" гр.Златица BG161PO001-4.1.03-0088-C0001
Национален музеен комплекс BG161PO001-1.1.05-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз