Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108682486 "СЕДИ ИНВЕСТ" ЕООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Ардино 6750 Ардино гр. Ардино 6750, обл. Кърджали, ул. „Арда” №8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения" BG161PO001-4.1.04-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз