Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121801696 Мегатурс 1 ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София град София, ж.к. "Красно село", ул. "Хайдушка гора" № 38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца BG161PO001-1.1.12-0013-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
Социални иновации за развитие на човешките ресурси в Български пощи ЕАД BG051PO001-2.1.15-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз