Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200373813 Блупер Трейд ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Созопол 8130 Созопол гр.Созопол ул.Капитан П.Войвода 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Да си помогнем заедно" BG051PO001-5.1.02-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз