Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114136965 "Магнус" ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. "Дойран" №65, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд в "Грос мебел" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0103-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД" BG051PO001-2.3.03-0670-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз