Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202042306 "АМОРЕА 8" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Калоян" №6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Участие на потребителите в процеса на вземане на решения - стъпка към пълна социална интеграция BG051PO001-7.0.01-0122-C0001
РЕЙТИНГ + BG051PO001-7.0.07-0072-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз