Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124523421 "Зизи - Зеленченко" ЕООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ул. Васил Левски №4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на "Теда-ММ"ООД- гр.Ботевград" BG161PO003-2.3.02-0136-C0001
"Внедряване на зелени технологии в ИНХОМ-98" BG161PO003-2.3.02-0164-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз