Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121398665 ЕТ "ИН - Иван Никифоров"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1421София , ул. „Милевска планина" № 16, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново BG161PO001-3.1.02-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз