Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Ирина Колева Колева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Образованието на нашите деца - предизвикателство за всички" BG051PO001-4.1.03-0193-C0001
Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO001-3.1.03-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз