Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101678344 Петя Живкова Хантова
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич Град Петрич; улица "Цар Борис III" №32а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
НОВИ МОДЕЛИ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В ПОЛЗА НА МЕЖДУООБЩИНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО BG161PO001-4.2.01-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз