Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121793872 МИТ ПРЕС
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, р-н Триадица, ул. Шандор Петьофи № 56
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Покриване на международно признат стандарт ISO 27001 от Мусала Софт ООД BG161PO003-2.1.08-0449-C0001
Без граници при прилагането на иновативни практики в бизнес консултирането BG051PO001-7.0.07-0088-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз