Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176302707 Дружество по ЗЗД "План Гоце Делчев 2020"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Ботевградско шосе" №229, ет.3, офис 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев BG161PO001-1.4.07-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз