Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106012195 СД "Мистрал - ТСС" - Стоянова, Стоянов"
Седалище Област: Враца Oбщина: Козлодуй 3320 Козлодуй жк.2, ул."Монголистка", бл.8/9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Превенция на риска от наводнения в Община Враца BG161PO001-1.4.06-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз