Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176371571 ДЗЗД Консорциум Абритус III Консулт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. ДОНДУКОВ 11 ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда" BG161PO001-1.4.07-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз