Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175219660 ИМИДЖ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София гр. София 1113 р-н Изгрев ул. "Атанас Далчев" № 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Внедряване на система за управление на безопасността на храните в „Елиаз” ООД” BG161PO003-2.1.08-0602-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз