Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176286288 Обединение "Коев - Ардастрой"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив 4003, ул. "Полет" № 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекции на реки "Манастирска" и "Лъкинска" в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив BG161PO001-4.1.04-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз