Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200275532 "Консулт груп 2008" ООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен гр. Сливен, 8800, ул. "Дунав" №4,вх. А,ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекции на реки "Манастирска" и "Лъкинска" в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив BG161PO001-4.1.04-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз