Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176273846 ДЗЗД „Интегриран план за Варна 2020“
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна бул. „Цар Освободител“ № 76Г
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна BG161PO001-1.4.07-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз