Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200901356 "Наси Транс - 09" ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Доспат 4831 Доспат ул. "Хисаря" 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустрояване в община Доспат за осигуряване на заетост на лица от рискови групи" BG051PO001-5.1.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз