Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201903404 "Милтрейд МТ" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна район Одесос, ул. "Яне Сандански", бл. 1, вх. Е, ет. 1, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Постигане на качествено управление в община Първомай, чрез укрепване на капацитета на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция BG051PO002-2.5.01-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз