Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040413081 "ДАВИМЕКС" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София,ул."Цветан Лазаров"18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Инвестираме в нашите деца” BG161PO001-1.1.01-0110-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз