Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE108352 ОМИ ОЙРОЦЕРТ ГМБХ
Седалище Държава: Германия (Germany) Магдебург 39114, ул. "Берлинер шосе" 66
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Сертифициране на "Екобулхарт" - качество и конкурентоспосбност BG161PO003-2.1.08-0475-C0001
"По-добра работна среда за по-ефективен труд" BG051PO001-2.3.03-0442-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз