Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160097528 "Нико Нет Ком" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Ком" № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан” BG161PO001-1.1.01-0117-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз