Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176177545 Дружество по ЗЗД "Технострой-2011"
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев гр. Гоце Делчев, ул. “Дунав" №10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев” BG161PO001-1.1.01-0116-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз