Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120606316 "Дата Консулт" ЕООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян гр.Смолян ул.Г.С.Раковски"№12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Интегриран воден проект и ПСОВ 2, кв. "Смолянски езера" - град Смолян - актуализация" BG161PO005-1.0.07-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз