Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131008416 АЙ ВИ ОДИТИНГ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1638, ул. "Хубча" №8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на управлението на бизнеса BG161PO003-2.1.08-0575-C0001
По-безопасни условия на труд, чрез нови технологични решения BG051PO001-2.3.03-1174-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз