Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175230607 "Ди и Ейч Консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к Изток ул."Майор Юрий Гагарин" бл.37 вх.А ап.12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователнатата инфраструктура на Тетевен чрез основен ремонт и обновяване BG161PO001-4.1.03-0089-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз