Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201603170 "Мениджмънт Сълюшънс Груп" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Дружба 284, вх. Г, ет. 4, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване на конкурентоспособността на „Фактор И.Н.” АД чрез внедряване на международно признати стандарти и модерен управленски софтуер” BG161PO003-2.1.08-0592-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз