Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175569568 Сдружение с дейност в частна полза "Партньорство за маркетингово развитие"
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул.Мадара 26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„За прозрачни и открити областни и общински администрации” BG051PO002-1.2.04-0002-C0001
Подобряване безопасността на условията на труд в "Примагаз" АД BG051PO001-2.3.02-0255-C0001
"Инструменти за динамична рекоснтрукция на обекти и сцени с използване на епиполярна геометрия" BG161PO003-1.1.05-0156-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз