Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115280370 Кота Консулт ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Борба № 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване уменията на неправителствените организации за взаимодействие и диалог с администрацията BG051PO002-2.3.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз