Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120598517 Парти сервиз ООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян бул. България №2, ет. 2, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване уменията на неправителствените организации за взаимодействие и диалог с администрацията BG051PO002-2.3.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз