Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201075641 Имидж сървис ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1407 София ул. "Ран Босилек" 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO001-3.1.03-0001-C0001
Разработване на приложение" Захранвай ме" за мобилни устройства с интегрирани оперативни системи" смартр фони BG161PO003-1.1.05-0194-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз