Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123729263 "Про инженеринг" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора гр. Стара Загора, ул. "Св. Отец Паисий" №122
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дом за деца в риск - Силистра BG161PO001-1.1.11-0027-C0001
Повишаване ефективността на работа в Община Силистра BG051PO002-1.1.04-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз