Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131229813 "Майкъл 91" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Област: София-столица, Община: Столична, гр. София-1233, ул. Христо Ботев 151 , ет. 5, ап. 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново BG161PO001-1.1.09-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз