Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 813106470 ИКС-Интегрирани компютърни системи ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул.Мусала 9




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„За прозрачни и открити областни и общински администрации” BG051PO002-1.2.04-0002-C0001
Развиване на предпечатната подготовка в ГИФ ЕООД BG161PO003-2.1.10-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз