Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200165826 "Есха Консулт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н Лозенец ул. "Чавдар Мутафов" 39, вх.Б, ет.1 ап
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на ефективността и информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0055-C0001
Подобряване на управлението на бизнеса BG161PO003-2.1.08-0575-C0001
Повишаване конкурентноспособността на "Телелинк" ЕАД чрез внедряване на системи за управление. BG161PO003-2.1.12-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз