Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201586174 Филипов одитинг
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Уилям Гладстон" №5, ет. 2 и 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001 – 2008 в „ЛИГНА КОНСУЛТ” ООД BG161PO003-2.1.08-0443-C0001
Технологична модернизация за конкурентоспособност на "Нак Маш 97" ООД BG161PO003-2.1.11-0076-C0001
Внедряване на собствена иновативна технология за производство на разтвори на аминокиселини за парентерално хранене в Биофарм Инженеринг АД BG161PO003-1.1.04-0002-C0001
Въвеждане в редовно производство на иновативни технология и състав на лекарствен продукт BG161PO003-1.1.04-0015-C0001
Високотехнологична модернизация за конкурентоспособност на „НАК МАШ 97” ООД BG161PO003-2.1.13-0177-C0001
Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Ред стиил” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0092-C0001
Технологино обновление за конкурентоспособността на "АСЛ-МАШГРУП" ООД BG161PO003-2.1.13-0179-C0001
Разширяване на дейността в ГРИППА АД чрез внедряване в производство на многослойно PET фолио и термоформовъчни опаковки от PET фолио BG161PO003-2.1.13-0276-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз