Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175672080 Консорциум Юнайтед кънсалтънтс ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв.Лозенец, ул.Златовръх 51-59, вх.В, ет.4, ап.52
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители BG051PO002-2.4.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз