Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120011090 ЕТ "ТАП - Т. ПЕТКОВ"
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян УЛ. "Любен Каравелов" №7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
«Независим живот чрез качествени социални услуги» BG051PO001-5.2.07-0259-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз