Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115764364 "ОДИТОРСКА КАНТОРА УЗУНОВА" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Христо Ботев" № 92
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модерни училища за нашите деца BG161PO001-1.1.01-0126-C0001
"Модернизиране на производствената технология в "Биомашиностроене"АД BG161PO003-2.1.06-0199-C0001
"Технологична модернизация на "Чуков БГ"ООД чрез въвеждане в производство на иновативен фотоволтаичен панел" BG161PO003-1.1.04-0028-C0001
"Стартиране на собствено производство на иновативна система за дистанционно отчитане и управление на електроенергия чрез закупуване на необходимото оборудване" BG161PO003-1.1.04-0034-C0001
Повишаване конкорентоспособността на "Монтажинженеринг" АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0002-C0001
Технологична модернизация за повишаване на конкурентоспособността на "Селт" ООД BG161PO003-2.1.13-0045-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Новипак 2002“ ООД чрез внедряване в производство на нови високотехнологична машина и нови продукти BG161PO003-2.1.13-0309-C0001
Внедряване в производството на иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управление на потреблението на водни ресурси BG161PO003-1.1.07-0210-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз