Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105014364 "ТВВ"ООД
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин бул."Панония"№ 44
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Грижа за вас BG051PO001-5.2.07-0040-C0001
Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин BG161PO001-1.4.09-0013-C0001
Реализация чрез интеграция BG051PO001-6.2.19-0001-C0001
Териториална мобилност предпоставка за създаване и изграждане на устойчиви трудови правоотношения BG051PO001-2.2.03-0280-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз