Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124604309 Анди - ФЛОРА
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ж.к. Добротица бл.10, вх. В, АП. 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на социално предприятие в община Попово" BG051PO001-5.1.02-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз