Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200782891 "Стоянов - 06" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, ул. "Ивац Войвода" № 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река Девненска в участъка "Хамам дере" в регулация на гр. Суворово BG161PO001-4.1.04-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз