Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103913206 ЕЛЕЙ 2004 ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна кв. Владислав Варненчик бл.222, бх. 5, ет.8, ап.141
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Белослав BG051PO001-5.2.07-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз