Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175185724 "Превент АДД" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Хаджи Димитър, бл. 200, вх. Б, ап. 38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Социална закрила, чрез социални услуги в община Попово” BG051PO001-5.2.07-0113-C0001
„С грижа към хората - Звено за услуги в домашна среда в община Бургас“ BG051PO001-5.1.04-0116-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз