Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116547716 "ТЕХНОКОМЕРС" ЕООД
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград ЖК. ЛУДОГОРИЕ 4-71
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за социална рехабилитация и интеграция – град Лозница” BG051PO001-5.2.06-0093-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз