Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116504152 ЕТ "Д-Р АЛЬОША ГОРЕЛЬОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ"
Седалище Област: Разград Oбщина: Лозница 7290 Лозница УЛ. Г. С. РАКОВСКИ 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за социална рехабилитация и интеграция – град Лозница” BG051PO001-5.2.06-0093-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз